BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Địa chỉ: Phố 1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: Văn phòng: 0215. 3.828208. Phòng bán vé: 0215.3.831341; Mail: baotangcltsdbp@gmail.com

Mã xác thực không đúng.
 Liên kết website
Thống kê: 446.171
Online: 17