1. Giám đốc: Vũ Thị Tuyết Nga

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.836.268

- Email: vuthituyetnga@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Hoàng Thị Thoa

- Năm sinh: 1976

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hoá

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3.829.196

- Email: thoahoangbtct@gmail.com

3. Phó Giám đốc: Hà Mạnh Hùng

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3.822.588

- Email: hamanhhung071978@gmail.com

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp (Điện thoại: 0215.3.836.316 hoặc 0215.3.828.115)

- Trưởng phòng: Quàng Thị Kim Nhung

- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Thắng

- Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Vân

5. Phòng Nghiệp vụ (Điện thoại: 0215.3.836.306)

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhung

 Liên kết website
Thống kê: 446.129
Online: 23