Mức phí tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

(Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-UBND ngày 08/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên)

- Đối tượng thu phí: Người Việt Nam và người nước ngoài từ 18 tuổi trở lên.

- Mức thu: 100.000 đồng/lần/người.

- Giảm 50% phí với các trường hợp: Người cao tuổi; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2002/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa". Trường hợp khó khăn xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2002/QĐ-TTg thì cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú; Người khuyết tật nặng theo Quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Người khuyết tật.

- Đăng ký thuyết minh tại phòng Bán vé.

- Chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: Phòng Bán vé: 0215.3.831.341.

 Các trường hợp miễn phí vé tham quan

- Người dưới 18 tuổi.

- Cựu chiến binh.

- Học sinh, sinh viên tại các trường, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tổ chức đi nghiên cứu thực tế (có kế hoạch kèm theo).

- Người khuyết tật đặc biệt nặng.

Cách thức mua vé:

Mua vé trực tiếp: phòng Bán vé Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – Tổ 1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

* Ghi chú:

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chỉ thực hiện miễn, giảm thu phí đối với các trường hợp xuất trình được giấy tờ thuộc đối tượng miễn hoặc giảm phí theo quy định.

Vé tham quan chỉ được sử dụng trong ngày, vé đã mua không được trả lại.

 Liên kết website
Thống kê: 446.188
Online: 49