Ngày 26/12/2023, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và gần 200 đảng viên Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trong đó, Chi bộ Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có 18 đảng viên tham dự hội nghị học tập.

Hội nghị đã quán triệt, học tập 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung Ương khoá XIII: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp, đảng viên, cán bộ, viên chức, quần chúng trong toàn Đảng bộ Sở nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 8 khoá XIII; kịp thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với cán bộ, viên chức, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 446.136
   Online: 39