Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã đạt được nhiều kết quả cũng như thành tích trong các năm qua.

Trải qua gần 70 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, tập thể Lãnh đạo,viên chức, người lao động Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không ngừng nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, tham mưu cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ về di sản văn hoá, xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác nghiên cứu, sưu tầm bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Viên chức Bảo tàng luôn phấn đấu học hỏi, trau dồi trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, hưởng thụ văn hoá của công chúng.

Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức lao động trong đơn vị, tranh thủ sự ủng hộ quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã tận dụng thế mạnh, phát huy tối đa nội lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm; là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong phong trào thi đua, xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh, góp phần quan trọng vào thu hút khách du lịch, tăng nguồn thu cho hoạt động du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Kết quả đạt được thông qua các phong trào thi đua đó là hàng năm tập thể đơn vị được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen, các ngành các cấp tặng nhiều Giấy khen.

Ngày 23/01/2024 Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết số 124/QĐ-SVHTTDL về việc xếp hạng đơn vị Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lên bảo tàng hạng II, từ ngày 01/02/2024.

Việc xếp hạng II trong hệ thống bảo tàng công lập Việt Nam là một quá trình nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Bảo tàng trong việc tổ chức các hoạt động của Bảo tàng theo các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đưa Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lên một vị thế, tầm cao mới. Đây cũng là động lực để tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động ngày càng đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như hưởng thụ văn hoá của đông đảo công chúng, khách tham quan trong nước và quốc tế.

Sau khi có quyết định xếp hạng II, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, các hoạt động chuyên môn: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giáo dục được đẩy mạnh. Với tổng số gần 7 ngàn tài liệu, hiện vật được kiểm kê khoa học, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu tới khách tham quan, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử được triển khai thực hiện với nhiều hình thức: Thông qua trưng bày triển lãm lưu động, triển lãm chuyên đề trong và ngoài tỉnh, qua công tác tuyên truyền, giáo dục tại các trường học...

Với công trình văn hoá có kiến trúc độc đáo, cùng với việc tiếp nhận bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, các nội dung được nâng cấp, hiện đại hoá trong hệ thống trưng bày... Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá mảnh đất Điện Biên Phủ.

Mục tiêu, định hướng phát triển của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong giai đoạn 2023 - 2030. Tập thể lãnh đạo, viên chức, lao động Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ quyết tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ phục vụ khách tham quan, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về chiến thắng Điện Biên Phủ tới đông đảo công chúng. Chủ động sáng tạo, nhạy bén, đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động của Bảo tàng, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng là biện pháp căn bản để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của Bảo tàng.

Xây dựng kế hoạch cho các hoạt động chuyên môn của Bảo tàng, phù hợp với đặc thù của Bảo tàng lưu niệm sự kiện Chiến thắng Điện Biên Phủ, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, bắt kịp với xu hướng phát triển của các bảo tàng hiện đại.

Tích cực tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh, đổi mới các chương trình giáo dục lịch sử, hoạt động tương tác, trải nghiệm nhằm thu hút ngày càng đa dạng các đối tượng khách. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, gắn hoạt động của Bảo tàng với phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên.

Tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức hoạt động bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội; phấn đấu đưa bảo tàng thực sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá qua các tài liệu hiện vật liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xây dựng bảo tàng thành điểm lựa chọn ưu tiên trong những hình thức khám phá, vui chơi giải trí, đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp từ năm 1955 đến nay, cùng sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất từ ý chí và hành động, nỗ lực khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo, viên chức người lao động, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; xây dựng hình ảnh, thương hiệu của bảo tàng hiện đại bắt kịp với xu thế phát triển chung của xã hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 446.091
   Online: 116